Družstevní Bydlení s.r.o.

Potřebujete hotovost a vlastníte nemovitost?

S naším řešením můžete svou nemovitost i nadále užívat.

Řešíte exekuci? Hrozí Vám dražba?

Začněte svou situaci řešit ještě DNES!

Potřebujete pomoci s nátlakem věřitelů?

Máme pro Vás unikární řešení!

logo Družstevní Bydlení standard

Máme řešení pro ty, kteří nechtějí přijít o svou nemovitost, přestože se dočasně dostali do složité životní situace.

S naším řešením můžete svou nemovitost i nadále užívat, a přitom ji ochránit.

Družstevní Bydlení s.r.o. je řešením pro ty klienty, kteří nechtějí přijít o svou nemovitost, přestože se dočasně dostali do složité životní situace.

Nemusíte dokládat žádné příjmy, můžete mít exekuce, záznamy v bankovním i nebankovním registru, a ani věk není překážkou!

pozadí byty

Nabízíme až 90 % z tržní ceny nemovitosti. Záloha na kupní cenu do 48 hodin.

Výkup nemovitostí je určen všem, kteří spěchají na prodej své nemovitosti, ať už je důvodem exekuční řízení, dražba, nebo jen nechtějí čekat na klasický prodej.

U nás můžete využít všechny výhody spojené s Vaším trvalým pobytem.

pozadí prodej

Proč využít našich služeb?

Váš byt nebo dům vykoupíme za nejvyšší možnou cenu na trhu s ohledem na to, že můžete v nemovitosti bydlet i nadále.

U nás můžete využít všechny výhody spojené s trvalým pobytem.

Okamžité uhradíme veškeré vaše závazky nejen na nemovitosti, ale i exekuce, dluhy apod.

Máte možnost čerpat peníze ihned po podpisu smlouvy.

Vykoupíme vaši nemovitosti a necháme vás v nemovitosti nadále bydlet. S věřiteli a exekutory jednáme za vás.

Posouzení a ocenění nemovitosti ZDARMA! Nikde nemusíte jezdit, přijedeme za vámi.

Zajistíme veškerý právní servis s možnosti kontroly vašeho právního zástupce.

Trvalý pobyt vám na nemovitosti zůstane. 

Objednejte si hovor nebo schůzku s naším zástupcem:

+420 722 480 192

Objednáním hovoru a schůzky souhlasíte se zpracováním osobních údajů viz níže.

8 + 11 =

logo Družstevní Bydlení standard

Ochrana osobních údajů →

Sídlo

Příkop 843/4, 602 00 Brno

Ochrana osobních údajů – podmínky.

I. Základní ustanovení
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Družstevní Bydlení s.r.o., IČO: 09745271 se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  telefon: +420 722 480 192, e-mail: info@druzstevnibydleni.com
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které jste uvedli v tomto formuláři, za účelem posouzení Vaší žádosti o příslušnou službu. Právním titulem zpracování těchto údajů je nezbytnost vykonání opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby. Osobní údaje nejste povinni poskytnout. V případě, že je však neposkytnete, nebude Vám moci být poskytnuta tato služba.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 5. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
II. Důvod zpracování osobních údajů
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je Váš souhlas:
  • Se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to i v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Naším oprávněným zájmem je nabízet zájemcům o naše služby také naše další produkty a služby. Za tímto účelem Vám můžeme zasílat e-mailové zprávy, dopisy, SMS, newslettery, stejně jako Vám telefonovat. Abychom Vám ušili nabídku na míru, zpracováváme při vytvoření nabídky také údaje o Vaší bonitě. V rámci marketingového oslovování vykonáváme marketingové výzkumy, klientské soutěže, průzkumy spokojenosti a podobné aktivity, ze kterých vyplývá Váš názor na naše služby. Tyto činnosti jsou vůči Vám rovněž oprávněny uskutečňovat subjekty, které s námi spolupracují. Pokud si nepřejete být jakkoliv oslovováni nebo Vám překáží určitá forma komunikace, dejte nám prosím vědět a nabídky nebudete nadále dostávat.
  • S provedením činností potřebných pro zhodnocení vhodnosti / reálnosti / zákonnosti vámi požadované služby (např. ověření žadatele o službu s našimi interními záznamy, s veřejně dostupnými informacemi, databázemi a rejstříky, s informacemi z registrů …) a také činnosti spojené s webovou a obchodní analytikou.
 2. S takovým zpracováním poskytujete svůj výslovný souhlas zaškrtnutím v příslušném formuláři vyplňovaném dálkově elektronicky.
III. Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů
 1. Osobní údaje, kterými jsou e-mailová adresa, jméno a příjmení (popř. obchodní firma), telefonní číslo a IP adresa, bude Správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat za účely:
  • zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení Správce, případně s ním spolupracujících třetích osob,
  • odpověď na poptávku,
  • běžná analýza návštěvnosti.
 2. Ostatní poskytnuté osobní údaje bude Správce zpracovávat pouze pro účely Vámi požadované služby.
IV. Doba uchovávání údajů
 1. Pokud není v předchozích bodech uvedeno jinak, Správce uchovává osobní údaje
  • uvedené v čl. III odst. 1 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  • uvedené v čl. III odst. 2 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze sjednávání, uzavření, plnění a vypořádávání smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V. Vaše práva
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům, které o Vás zpracováváme, dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které se Vás týkají, dle čl. 16 GDPR,
  • právo na na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, tj. máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
VII. Závěrečná ustanovení
 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2020